PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR̀NH  THCS

NGỮ VĂN

LỚP 6

Cả năm : 37 tuần = 140 tiết

Học kỳ I : 19 tuần = 72 tiết

Học kỳ II :  18 tuần  = 68 tiết

HỌC KỲ I

Tiết 1

:

Đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên

Tiết 2

:

Hướng dẫn đọc thêm : Bánh chưng bánh giầy

Tiết 3

:

Từ và cấu tạo từ  tiếng Việt

Tiết 4

:

Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Tiết 5

:

Thánh Gióng: Từ đầu đến "....cứ đặt đâu th́ nằm đấy"

Tiết 6

:

Thánh Gióng (phần c̣n lại). 

Tiết 7

:

Từ mượn

Tiết 8

:

T́m hiểu chung về văn tự sự

Tiết 9

:

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh: Từ đầu đến "…mỗi thứ một  đôi"

Tiết 10

:

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh - phần c̣n lại

Tiết 11

:

Nghĩa của từ

Tiết 12

:

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Tiết 13

:

Hướng dẫn đọc thêm: "Sự tích Hồ Gươm"

Tiết 14

:

Chủ đề và dàn bài của văn tự sự

Tiết 15

:

T́m hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Mục I)

Tiết 16

:

T́m hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (mục II)

Tiết 17, 18

:

Viết bài tập làm văn số 1

Tiết 19

:

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Tiết 20

:

Lời văn, đoạn văn tự sự

Tiết 21

:

Thạch Sanh - T́m hiểu nhân vật Thạch Sanh

Tiết 22

:

Thạch Sanh - T́m hiểu nhân vật Lư Thông

Tiết 23

:

Chữa lỗi dùng từ

Tiết 24

:

Trả bài tập làm văn số 1

Tiết 25

:

Em bé thông minh - Từ đầu đến (... rồi phi ngựa một mạch về tâu vua)

Tiết 26

:

Em bé thông minh - Phần c̣n lại

Tiết 27

:

Chữa lỗi dùng từ (tiếp)

Tiết 28

:

Kiểm tra văn

Tiết 29

:

Luyện nói kể chuyện

Tiết 30

:

Đọc thêm: Cây bút thần

Tiết 31

:

Đọc thêm: Ông lăo đánh cá và con cá vàng

Tiết 32

:

Danh từ

Tiết 33

:

Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự - (mục I)

Tiết 34

:

Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự - (mục II)

Tiết 35

:

Ếch ngồi đáy giếng

Tiết 36

:

Thứ tự kể trong văn tự sự

Tiết 37,38

:

Viết bài Tập làm văn số 2

Tiết 39

:

Thầy bói xem voi

Tiết 40

:

Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Tiết 41

:

Danh từ (tiếp theo) - Dạy phần I

Tiết 42

:

Trả bài kiểm tra Văn

Tiết 43

:

Luyện nói kể chuyện

Tiết 44

:

Cụm danh từ

Tiết 45

:

Treo biển

Tiết 46

:

Kiểm tra Tiếng việt

Tiết 47

:

Trả bài Tập làm văn số 2

Tiết 48

:

Luyện tập xây dựng bài văn tự sự - Kể chuyện đời thường.

Tiết 49,50

:

Viết bài Tập làm văn số 3

Tiết 51

:

Hướng dẫn đọc thêm :  Lợn cưới, áo mới

Tiết 52

:

Số từ và lượng từ

Tiết 53

:

Ôn tập truyện dân gian (câu 1, 2, 3)

Tiết 54

:

Ôn tập truyện dân gian (câu 4, 5 ,6)

Tiết 55

:

Kể chuyện tưởng tượng

Tiết 56

:

Trả bài kiểm tra tiếng Việt

Tiết 57

:

Chỉ từ

Tiết 58

:

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Tiết 59

:

Hướng dẫn đọc thêm : Con hổ có nghĩa

Tiết 60

:

Động từ

Tiết 61

:

Cụm động từ

Tiết 62

:

Đọc thêm: Mẹ hiền dạy con

Tiết 63

:

Tính từ và cụm tính từ

Tiết 64

:

Trả bài tập làm văn số 3

Tiết 65

:

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm ḷng

Tiết 66

:

Ôn tập tiếng Việt

Tiết 67,68

:

Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I

Tiết 69

:

Hoạt động Ngữ văn : Thi kể chuyện

Tiết 70

:

Chương tŕnh Ngữ văn  địa phương .

Tiết 71

:

Chương tŕnh  Ngữ văn địa phương (tiếp )

Tiết 72

:

Trả bài kiểm tra học kỳ I

 

Học kỳ II

Tiết 73

:

Bài học đường đời đầu tiên - (Từ đầu đến .... có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi)

Tiết 74

:

Bài học đường đời đầu tiên - Phần c̣n lại

Tiết 75

:

Phó từ

Tiết 76

:

T́m hiểu chung về văn miêu tả

Tiết 77

:

Sông nước Cà  Mau

Tiết 78

:

So sánh

Tiết 79

:

Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Mục I)

Tiết 80

:

Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Mục II)

Tiết 81

:

Bức tranh của em gái tôi. (Diễn biến tâm trạng của người anh khi thấy em gái tự chế màu vẽ).

Tiết 82

:

Bức tranh của em gái tôi ( Diễn biến tâm trạng của người anh khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện).

Tiết 83

:

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (bài tập 1,2).

Tiết 84

:

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (Bài tập 3,4,5).

Tiết 85

:

Vượt thác

Tiết 86

:

So sánh (Tiếp theo).

Tiết 87

:

Chương tŕnh địa phương Tiếng Việt.

Tiết 88

:

Phương pháp tả cảnh.

Viết bài tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà).

Tiết 89

:

Buổi học cuối cùng - Nhân vật chú bé Phrăng.

Tiết 90

:

Buổi học cuối cùng - Nhân vật thầy giáo Ha-men.

Tiết 91

:

Nhân hoá.

Tiết 92

:

Phương pháp tả người.

Tiết 93

:

Đêm nay Bác không ngủ (9 khổ thơ đầu).

Tiết 94

:

Đêm nay Bác không ngủ (Phần c̣n lại).

Tiết 95

:

Ẩn dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của Ẩn dụ để dạy)

Tiết 96

:

Luyện nói về văn miêu tả.

Tiết 97

:

Kiểm tra văn.

Tiết 98

:

Trả bài tập làm văn tả cảnh viết ở nhà.

Tiết 99

:

Lượm.

Tiết 100

:

Lượm (Tiếp ).

Hướng dẫn học thêm: Mưa (30 phút).

Tiết 101

:

Hoán dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của Hoán dụ để dạy))

Tiết 102

:

Tập làm thơ bốn chữ.

Tiết 103

:

Cô Tô (Từ đầu đến ... lớn lên theo mùa sóng ở đây).

Tiết 104

:

Cô Tô (Phần c̣n lại).

Tiết 105,106

:

Viết bài tập làm văn tả người.

Tiết 107

:

Các thành phần chính của câu.

Tiết 108

:

Thi làm thơ năm chữ.

Tiết 109

:

Cây tre Việt Nam.

Tiết 110

:

Cây tre Việt Nam (Tiếp theo)

Tiết 111

:

Câu trần thuật đơn.

Tiết 112

:

Câu trần thuật đơn có từ .

Tiết 113

:

Đọc thêm: Lao xao

Tiết 114

:

 Đọc thêm: Ḷng yêu nước

Tiết 115

:

Kiểm tra Tiếng Việt.

Tiết 116

:

Trả bài kiểm tra văn, bài Tập làm văn tả người.

Tiết 117

:

Ôn tập truyện và kí.

Tiết 118

:

Câu trần thuật đơn không có từ .

Tiết 119

:

Ôn tập văn miêu tả.

Tiết 120

:

Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.

Tiết 121,122

:

Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo.

Tiết 123

:

Đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.

Tiết 124

:

Viết đơn.

Tiết 125

:

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Từ đầu đến ... Tiếng th́ thầm của ḍng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng ta).

Tiết 126

:

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Phần c̣n lại).

Tiết 127

:

Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (Tiếp theo).

Tiết 128

:

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi.

Tiết 129

:

Đọc thêm: Động Phong Nha.

Tiết 130

:

Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than).

Tiết 131

:

Ôn tập về dấu câu (Tiếp theo) - Dấu phẩy.

Tiết 132

:

Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, bài kiểm tra tiếng Việt.

Tiết 133

:

Tổng kết phần văn.

Tiết 134

:

Tổng kết phần Tập làm văn.

Tiết 135

:

Tổng kết phần tiếng Việt.

Tiết 136

:

Ôn tập tổng hợp.

Tiết 137,138

:

Kiểm tra học ḱ II.

Tiết 139,140

:

Chương tŕnh ngữ văn địa phương.