LỚP 9

Cả năm : 37 tuần = 175 tiết

Học kỳ I : 19 tuần = 90 tiết

Học kỳ II : 18 tuần = 85 tiết

 

Học kỳ I

Tiết 1

:

Phong cách Hồ Chí Minh:  Vốn  tri thức văn hoá sâu rộng của Hồ Chí Minh

Tiết 2

:

Phong cách Hồ Chí Minh: Lối sống, phong cách Hồ Chí Minh

Tiết 3

:

Các phương châm hội thoại

Tiết 4

:

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Tiết 5

:

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Tiết 6

:

Đấu tranh cho một thế giới hoà b́nh: Đọc hiểu từ đầu đến ... khả năng sống đẹp hơn.

Tiết 7

:

Đấu tranh cho một thế giới hoà b́nh (phần c̣n lại)

Tiết 8

:

Các phương châm hội thoại (tiếp)

Tiết 9

:

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Tiết 10

:

Luyện tập sử dụng yếu tố  miêu tả trong văn bản thuyết minh

 Tiết 11

:

Tuyên bố thế giới về ... trẻ em: Từ đầu đến "Sự thách thức"

Tiết 12

:

Tuyên bố thế giới về .... trẻ em (phần c̣n lại)

Tiết 13

:

 Các phương châm hội thoại (tiếp)

Tiết 14, 15

:

Viết bài Tập làm văn số 1.

 Tiết 16

:

 Chuyện người con gái Nam Xương  

Tiết 17

:

 Chuyện người con gái Nam Xương ( 30 phút)

Tự học có hướng dẫn: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Tiết 18

:

Xưng hô trong hội thoại

Tiết 19

:

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

Tiết 20

:

Sự phát triển của từ vựng

Tiết 21

:

Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)-  H́nh ảnh Quang Trung - Nguyễn Huệ

Tiết 22

:

Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) - Sự thất thại thảm hại của quân  thù và lũ  bán nước.

Tiết 23

:

Sự phát triển của từ vựng (tiếp)

Tiết 24

:

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tiết 25

:

Truyện Kiều của Nguyễn Du (30 phút)

Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Tiết 26

:

Chị em Thúy Kiều

Tiết 27

:

Chị em Thuư Kiều

Tiết 28

:

Cảnh ngày xuân

Tiết 29

:

Thuật ngữ

Tiết 30

:

Trả bài Tập làm văn số 1

Tiết 31

:

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Tiết 32

:

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Tiết 33

:

Miêu tả trong văn bản tự sự

Tiết 34

:

Trau dồi vốn từ

Tiết 35

:

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Tiết 36

:

 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (tiếp)

Tiết 37, 38

:

Viết bài Tập làm văn số 2

Tiết 39

:

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (từ đầu ... phận gái việc ǵ đến đây)

Tiết 40

:

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (phần c̣n lại)

Tiết 41

:

Chương tŕnh địa phương phần Văn

Tiết 42

:

Tổng kết về từ vựng  (Từ đơn, từ phức... từ nhiều nghĩa)

Tiết 43

:

Tống kết từ vựng (từ đồng âm...Trường từ vựng)

Tiết 44

:

Kiểm tra truyện trung đại

Tiết 45

:

Tổng kết về từ vựng (sự phát triển của từ vựng...  trau dồi  vốn từ).

Tiết 46

:

Đồng chí

Tiết 47

:

Đồng chí

Tiết 48

:

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 Tiết 49

:

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tiết 50

:

Trả bài Tập làm văn số 2          

Tiết 51

:

Nghị luận trong văn bản tự sự

Tiết 52

:

Đoàn thuyền đánh cá - Hai khổ thơ đầu

Tiết 53

:

Đoàn thuyền đánh cá - Năm khổ thơ cuối

Tiết 54

:

Tổng kết về từ vựng (từ tượng thanh, tượng h́nh, một số phép tu từ vựng)

Tiết 55

:

Tập làm thơ tám chữ

Tiết 56

:

Trả bài kiểm tra Văn

Tiết 57

:

Bếp lửa

Tiết 58

:

Bếp lửa (tiếp theo)

- Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Tiết 59

:

Ánh trăng

Tiết 60

:

Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Tiết 61

:

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Tiết 62

:

Làng

Tiết 63

:

Làng ( tiếp )

Tiết 64

:

Chương tŕnh địa phương phần Tiếng Việt

Tiết 65

:

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm  trong văn bản tự sự

Tiết 66

:

Lặng lẽ Sa Pa

Tiết 67

:

Lặng lẽ Sa Pa (30 phút)

Tự học có hướng dẫn: Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Tiết 68

:

Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và  miêu tả nội tâm

Tiết 69, 70

:

Viết bài Tập làm văn số 3

Tiết 71

:

Chiếc lược ngà, "từ đầu đến ... không bắt nó về"

Tiết 72

:

Chiếc lược ngà - phần c̣n lại

Tiết 73

:

Ôn tập Tiếng Việt  (các phương châm hội thoại... cách dẫn gián tiếp)

Tiết 74

:

Kiểm tra  Tiếng Việt

Tiết 75

:

Kiểm tra thơ và truyện  hiện đại

Tiết 76

:

Cố hương - Đọc - T́m bố cục

Tiết 77

:

Cố hương - Nhân vật Nhuận Thổ

Tiết 78

:

Cố Hương - Các nhân vật khác - Nghệ thuật

Tiết 79

:

Trả bài Tập làm văn số 3

Tiết 80

:

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn

Tiết 81

:

Ôn tập Tập làm văn : Câu 1, 2, 3

Tiết 82

:

Ôn tập làm văn : Câu 4, 5, 6

Tiết 83

:

Ôn tập Tập làm văn : Câu 7, 8, 9

Tiết 84

:

Ôn tập Tập làm văn : Câu 10, 11, 12

Tiết 85, 86

:

Tập làm thơ tám chữ

Tiết 87

:

Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ

Tiết 88, 89

:

Kiểm tra tổng hợp học kỳ I

Tiết 90

:

Trả bài kiểm tra học kỳ I

 

Học kỳ II

Tiết 91

:

Bàn về đọc sách : Từ đầu đến ... thế giới mới

Tiết 92

:

Bàn về đọc sách - Phần c̣n lại

Tiết 93

:

Khởi ngữ

Tiết 94

:

Phép phân tích và tổng hợp

Tiết 95

:

Luyện tập  phân tích và tổng hợp

Tiết 96

:

Tiếng nói  của văn nghệ  : Từ đầu đến ..... cuộc sống của tâm hồn.

Tiết 97

:

Tiếng nói của văn nghệ - phần c̣n lại

Tiết 98

:

Các thành phần biệt lập

Tiết 99

:

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  

Tiết 100

:

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (mục I)

Tiết 101

:

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc , hiện tượng đời sống (mục II).

Tiết 102

:

Hướng dẫn chuẩn bị cho chương tŕnh địa phương phần tập làm văn (làm ở nhà)

Tiết 103

:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Tiết 104

:

Các thành phần biệt lập (tiếp)

Tiết 105, 106

:

Viết bài tập làm văn số 5

Tiết 107

:

Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten  (từ đầu đến ..... tốt bụng như thế)

Tiết 108

:

Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten  (phần c̣n lại)

Tiết 109

:

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lư.

Tiết 110

:

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Tiết 111

:

Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)

Tiết 112

:

Hướng dẫn đọc thêm : Con c̣

Tiết 113

:

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lư : Lư thuyết

Tiết 114

:

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lư : Luyện tập

Tiết 115

:

Trả bài tập làm văn số 5

Tiết 116

:

Mùa xuân nhỏ nhỏ

Tiết117

:

Mùa xuân nhỏ nhỏ

Tiết 118

:

Sang thu

Tiết 119

:

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Tiết 120

:

Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Tiết 121

:

Viếng lăng Bác

Tiết 122

:

Viếng lăng Bác

Tiết 123

:

Nói với con

Tiết 124

:

Nghĩa tường minh và hàm ư

Tiết 125

:

Luyện tập làm bài văn nghị luận  về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

Viết bài tập làm văn số 6 ở nhà

Tiết 126

:

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tiết 127

:

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tiết 128

:

Mây và sóng

Tiết 129

:

Ôn tập về thơ.

Tiết 130

:

Nghĩa tường minh và hàm ư (tiếp theo )

Tiết 131

:

Kiểm tra Văn (phần thơ)

Tiết 132

:

Trả bài Tập làm văn số 6 viết ở nhà.

Tiết 133, 134

:

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Tiết 135

:

Chương tŕnh địa phương (phần tiếng Việt)

Tiết 136, 137

:

Viết bài tập làm văn số 7

Tiết 138

:

Hướng dẫn đọc thêm : Bến quê

Tiết 139

:

Ôn tập Tiếng Việt lớp 9 : phần I .

Tiết 140

:

Ôn tập Tiếng Việt lớp 9 : Phần II, III.

Tiết 141

:

Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tiết 142

:

Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (tiếp theo)

Tiết 143

:

Những ngôi sao xa xôi : Từ đầu đến .... phải trực máy điện thoại trong hang.

Tiết 144

:

Những ngôi sao xa xôi : Phần c̣n lại

Tiết 145

:

Chương tŕnh địa phương (phần tập làm văn)

Tiết 146

:

Trả bài Tập làm  văn số 7

Tiết 147

:

Biên bản

Tiết 148

:

Rô - bin - xơn ngoài đảo hoang

Tiết 149

:

Tổng kết về ngữ pháp : Phần A - I

Tiết 150

:

Tổng kết về ngữ pháp : Phần A - II và phần B

Tiết 151

:

Luyện tập viết biên bản.

Tiết 152

:

Hợp đồng

Tiết 153

:

Bố của Xi mông

Tiết 154

:

Ôn tập về truyện

Tiết 155

:

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp): Phần C và phần D (mục I)

Tiết 156

:

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp). Phần D (mục II, III, IV).

Tiết 157

:

Kiểm tra Văn (phần truyện)

Tiết 158

:

Con chó Bấc

Tiết 159

:

Kiểm tra Tiếng Việt

Tiết 160

:

Luyện tập viết hợp đồng .

Tiết 161

:

Tổng kết Văn học nước ngoài : Thống kê các tác phẩm văn học  nước ngoài.

Tiết 162

:

Tổng kết Văn học nước ngoài: Nội dung, nghệ thuật chủ yếu

Tiết 163

:

Bắc Sơn

Tiết 164

:

Bắc Sơn (tiếp theo)

Tiết 165

:

Tổng kết Tập làm văn : Mục I, II

Tiết 166

:

Tổng kết Tập làm văn : Mục III, IV

Tiết 167

:

Tổng kết  Văn học

Tiết 168

:

Tổng kết Văn học(tiếp theo)

Tiết 169, 170

:

Trả bài kiểm tra  Văn, Tiếng Việt.

Tiết 171, 172

:

Kiểm tra học kỳ II

Tiết 173

:

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi . Mục I, II

Tiết 174

:

Thư (điện)  chúc mừng và thăm hỏi. Mục II, III

Tiết 175

:

Trả bài kiểm tra học kỳ II